Επιταχυνση τησ απαλλαγησ τησ υγειονομικησ περιθαλψησ απο τον ανθρακα στην περιφερεια τησ μεσογειου | Συστασεισ πολιτικησ

Our latest Climate-smart Healthcare publication, Accelerating healthcare decarbonisation in the Mediterranean region, provides recommendations to develop climate and health policies in the region that expedite healthcare decarbonisation. 

The publication presents three main recommendations for policymakers to build a resilient, zero-carbon healthcare system that is protected from the worst impacts of climate change and supports a healthy society. It also provides an overview of climate impacts in the Mediterranean region, as well as the current state of climate and health policy in four key countries.

Available in English [EN], Spanish [ES]Portuguese [PT] and Italian [IT]